Informasjon til våre medlemmer angående corona perioden i 2020!

Etter pålegg fra myndigheten holdt alle treningssentre i Norge midlertidig stengt frem til 15. juni 2020, i den nasjonale dugnaden for å bekjempe spredning av covid- 19 i Norge. Dette var en situasjon som dessverre var utenfor vår kontroll, og vi gjorde alt vi kunne slik at dette ikke skulle gå ut over våre medlemmer eller våre treningstilbud til dere! Vi er svært taknemmelig for at så mange av våre medlemmer valgte å støtte oss gjennom denne perioden, og vi skal gjøre det vi kan for å opprettholde de gode treningstilbudene vi har hos oss videre! Tusen takk til alle våre medlemmer!


Får jeg kompensasjon for perioden dere holdt stengt?

Ja! Vi ønsker ikke at dette skal gå ut over våre trofaste medlemmer og vil kompensere alle våre medlemmer 100% med følgende valg:

- VALG 1:
Du som medlem vil få forlenget medlemstiden med 2. mnd. kostnadsfritt i enden av ditt medlemskap/ved kontraktens slutt. Du trenger da ikke å gjøre noen endringer med ditt medlemskap da dette blir tilført automatisk.

- VALG 2:
Du kan velge å få 2. mnd. fritak fra betalingen når som helst i din medlemsperiode som kompensasjon for den pålagte stengte perioden. 
Om du ønsker VALG 2 har du mulighet til å få fritak fra betalingen i 2 mnd som kompensasjon for betalingene gjort når vi var pålagt stengt når du selv ønsker i din medlemsperiode.
Dette gjøres ved å kontakte oss via mail eller på senter i forkant av ønsket periode med fritak. 

PRISGARANTI!
-
I tillegg til kompensasjons valgene nevnt ovenfor vil alle våre medlemmer få PRISGARANTI av oss! Dette betyr at din medlemspris forblir uendret så lenge du er medlem hos oss, uavhengig av fremtidige prisjusteringer som måtte komme i fremtiden.
Dette gjør vi for å vise deg som trofast medlem at vi setter pris på deg og din lojalitet i denne perioden :) 


Post@iformtreningssenter.no