Informasjon til våre medlemmer
VI ÅPNER VÅRE SENTERE 15. JUNI!

Våre sentere er midlertidig stengt og vil åpne 15. juni!

Etter pålegg fra myndigheten holder alle treningssentre midlertidig stengt frem til 15. juni. Vi er lei oss for dette, men støtter selvfølgelig fullt opp om den beslutning som er fattet av Regjeringen, og vil gjøre det vi kan for å være med å bekjempe spredning av covid-19 i Norge.

Hva betyr dette for deg som er medlem hos oss?

Vi ønsker ikke at dette skal gå ut over våre trofaste medlemmer og vil kompensere alle våre medlemmer 100% med følgende valg:

- VALG 1:
Du som medlem vil få forlenget medlemstiden med 2. mnd. kostnadsfritt i enden av ditt medlemskap/ved kontraktens slutt. Du trenger da ikke å gjøre noen endringer med ditt medlemskap nå.
- VALG 2:
Du kan velge å få 2. mnd. fritak fra betalingen når som helst i din medlemsperiode som kompensasjon for den pålagte stengte perioden. Om du ønsker VALG 2 har du mulighet til å få fritak fra betalingen i 2 mnd som kompensasjon for betalingene gjort nå som vi er pålagt stengt når du selv ønsker i din medlemsperiode.
Dette gjøres ved å kontakte oss i forkant av ønsket periode med fritak etter at vi er åpnet igjen. Vi ber imidlertid om solidaritet i denne krisesituasjon, og håper alle betalinger kan gå som normalt når vi er stengt, slik at vi får betalt våre faste kostnader, og sikrer da videre drift slik at vi får mulighet til å åpne våre sentere igjen raskest mulig. Du vil som sagt bli kompensert etter at vi er åpnet igjen etter eget ønske.

PRISGARANTI!
-
I tillegg til kompensasjons valgene nevnt ovenfor vil alle våre medlemmer få PRISGARANTI av oss! Dette betyr at din medlemspris forblir uendret så lenge du er medlem hos oss, uavhengig av fremtidige prisjusteringer som måtte komme i fremtiden.
Dette gjør vi for å vise deg som trofast medlem at vi setter pris på deg og din lojalitet i denne perioden, og vi gleder oss til å se alle sammen på senteret igjen om ikke lenge.

Vanlige spørsmål

Når kan jeg trene igjen?
Svar: Vi åpner senteret 15. juni. Denne datoen er nå bekreftet av regjeringen. Du kan også delta på våre gruppetimer ute fra 11. mai.

Jeg har lyst til å støtte iform/treningssenterbransjen. Hva kan jeg bidra med?
Det aller beste du kan gjøre for oss (eller hvis du er medlem hos en konkurrent) er å ikke si opp ditt medlemskap. Vi lover at vi vil gjøre alt vi kan for å ivareta deg og dine interesser, samtidig som vi gjør det vi kan for å sikre videre drift. Du vil også motta kompensasjon når vi er åpnet igjen.

Tilbyr iform noe form for treningstilbud i perioden dere holder stengt?
Ja! Vi starter nå opp med gruppetimer ute! Mer info om dette HER

Hva skjer med betalingene nå som dere er stengt?

Dere vil alle bli kompensert for denne perioden vi er pålagt stengt, men vi ber om at betalingene fortsatt går som normalt og blir betalt til forfall i perioden vi er pålagt stengt. Dette for å sikre videre drift slik at vi alle har et senter å komme tilbake til når dette er over. Vi vil kompensere ETTER at vi er åpnet opp igjen, enten med valgalternativ 1 eller 2 som beskrevet over. Vi håper på forståelse for dette, da vi nå er i en krisesituasjon.

Tusen takk for forståelsen for denne situasjon vi nå alle er i! Vi gjør så godt vi kan for å håndtere denne situasjon på best mulig måte for våre medlemmer.

Kontakt: 

post@iformtreningssenter.no