Smitteverntiltak på iForm

Vi har innført svært gode smitteverntiltak hos oss! Disse tiltakene gjøres for at det skal være trygt for deg å være på trening hos oss. Dette innebærer først og fremst å opprettholde gode smitteverntiltak, vaske hendene regelmessig og rengjøre alt utstyr du benytter på trening. Alle fasiliteter vil være åpent som normalt. Dersom du ikke har behov for å benytte deg av garderobe oppfordrer vi deg til å dusje hjemme istedet. Dersom du ønsker å trene på tidspunkt med mindre folk vil vi anbefale deg å unngå den travleste perioden mellom kl. 17-20 på hverdager.

Vi oppfordrer deg til å ta ansvar, og følge vår egen sjekkliste for trygg trening!

SYMPTOMFRI - Hold deg hjemme om du er syk
HOLD TRYGG AVSTAND - minimum 1 meters avstand fra andre
EKSTRA GOD HÅNDVASK - grundig og ofte
RENGJØR UTSTYR ETTER BRUK - Både i treningssal og på gruppetrening
KROPPSKONTAKT UNNGÅS - Ingen high fives, klemming eller håndhilsing

Det er satt opp ekstra stasjoner med desinfeksjon og papir rundt omkring på sentrene, slik at du har tilgang til å vaske utstyr og apparater etter bruk. I tillegg til at du vasker utstyret du tar i, har iForm selvfølgelig også oppgradert sine renholdsrutiner, og følger alle retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet.

Dersom du er i en risikogruppe og er usikker på om du kan trene ber vi deg først ta kontakt med fastlegen din før du kommer på trening.

Vi håper alle vil oppleve en periode med Trygghet, Trening og Trivsel hos oss!


iForm iverksetter følgende tiltak:
- Innføring av smittevernvakt i periodene med mest besøk, som sikrer at man overholder smittevernreglene.
- Økt renhold i omfang og frekvens. Dette gjelder spesielt kontaktflater man hyppig er i kontakt med.
- Redusert antall deltakere på gruppetimer for å sikre avstand.
- Lengre pauser mellom gruppetimer for å sikre renhold og utlufting.
- Hygienestasjoner med desinfeksjonsmiddel plasseres rundt på sentrene.
- Økt bemanning på våre senter.
- Økt avstand mellom enkelte apparater for å sikre avstand.
- Medlemmer slippes tidligere inn i gruppetreningssal for å unngå kødannelse.

Medlemmer må bidra med

- Holde seg hjemme dersom de ikke er symptomfrie.
- Vaske hender grundig og ofte - både før, under og etter trening.
- Ikke være i kroppskontakt med andre.
- Alle medlemmer oppfordres til å komme med rene treningsklær.
- Rengjøre utstyr etter bruk, både i treningssal og i gruppetreningssal.
- Overholde regel om 1 meters avstand - unngå å danne kø.
- God hostehygiene.
- Ikke oppholde seg lengre enn nødvendig på sentrene.


For spørsmål ta kontakt: post@iformtreningssenter.no